Paringstav

Firma

PARINGSTAV, s.r.o.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky
+420 321 671 774
info@paringstav.cz

Firma

… od vize k realizaci …

Vlastní činností firmy je zejména činnost spojená s realizací developerských projektů v oblasti individuální bytové výstavby. Je zaměřena na vytipování vhodných lokalit pro bydlení a následně vytvoření samostatných parcel včetně jejich zasíťování pro budoucí výstavbu rodinných domů. Vzniklé parcely rozprodáváme přímým zájemcům o výstavbu rodinného domu.

Vzhledem k výše popsanému provádíme:

  • vytipování vhodných lokalit pro realizaci investičního záměru
  • vyhotovení projektové dokumentace na infrastrukturu a komunikace lokalit pro výstavbu rodinných domů
  • zpracování geometrického plánu na dělení pozemků, zápis na katastru
  • výběr dodavatelské firmy pro realizaci inženýrských sítí a komunikací
  • kontrola činnosti dodavatele pro bezvadné provedení stavby
  • prodej parcel, sepsání kupních smluv, zapsání na katastru
  • marketing k prodeji

Zajistíme pro Vás vlastními silami či s odbornou pomocí specialistů (inženýrů, právníků, znalců)

pokud si nejste jisti, zda jsme schopni zajistit i Váš požadavek, kontaktujte nás