Paringstav

PARINGSTAV, s.r.o.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky
+420 321 671 774
info@paringstav.cz

Aktuality

4.4.2016 Dnes začala výstavba inženýrských sítí v lokalitě Všechlapy - "Sad", II.etapa. Ve II.etapě bude zasíťováno celkem 24 pozemků.

11.1.2016Připravuje se prodej pozemků ve II.etapě výstavby v lokalitě Všechlapy - Sad. Realizace výstavby inženýrských sítí proběhne v termínu 4/2016 až 6/2017. Pro výstavbu RD budou pozemky připraveny v červenci 2017.

31.12.2015Prodáno celkem 43 pozemků z I.etapy, zbývá jeden pozemek v I.etapě k prodeji.

21.1.2013Pro lokalitu Všechlapy - "Sad" byl vydán kolaudační souhlas na komunikace, včetně jejich odvodnění a protihlukového valu, veřejné osvětlení a veřejný rozhlas.

27.11.2012Pro lokalitu Všechlapy - "Sad" byl vydán kolaudační souhlas  na splaškovou kanalizaci včetně přípojek a vodovod včetně přípojek.

11.9.2012

Vydán kolaudační souhlas  na plynovod včetně přípojek pro lokalitu Všechlapy - "Sad".

Vydán kolaudační souhlas  na elektrické rozvody včetně přípojek pro lokalitu Všechlapy - "Sad".


19.10.2011Pro lokalitu Všechlapy-"Sad" nabylo právní moci stavební povolení na výstavbu komunikací, plynu, veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu a sadových úprav.

16.9.2011

Pro lokalitu Všechlapy-"Sad" nabylo právní moci stavební povolenína stavbu vodního díla - vodovod a kanalizace.


7.6.2011 Zahájena skrývka ornice v lokalitě Všechlapy-"Sad"

13.1.2011Zveřejněna nabídka stavebních pozemků v lokalitě Všechlapy - "Sad"

9.10.2010 Pro lokalitu Všechlapy - "Sad" nabylo právní moci územní rozhodnutí na výstavbu dopravní a technické infrastruktury.

6.10.2010 Pro nově řešenou lokalitu Všechlapy - "Sad" nabylo právní moci Rozhodnutí o dělení pozemků. V lokalitě bude 68 stavebních pozemků.

30.9.2010 Prodán poslední pozemek v lokalitě Pečky-Kandie. V lokalitě Pečky-Kandie 2.etapa je k prodeji ještě 14 stavebních pozemků.

8.8.2009Poslední dva volné pozemky v lokalitě Pečky - "Kandie" za exkluzivní cenu 950 Kč/m2.  Výborná orientace pozemků, přístupová komunikace ze severu, celá zahrada otevřená na jih.

7.1.2009Zahájení prodeje nových pozemků v lokalitě Pečky - "Kandie" - 2.etapa

11.11.2008Proběhla kolaudace elektrických rozvodů (zajišťoval ČEZ) v lokalitě Velký Osek - "Za Humny"

7.10.2008 Poslední dva zasíťované pozemky jsou k prodeji v lokalitě Pečky - "Kandie"

22.7.2008Proběhla kolaudace komunikací v lokalitě Pečky - "Kandie"

15.7.2008

Proběhla kolaudace vodovodu a kanalizace v lokalitě Pečky - "Kandie "


25.4.2008Proběhla kolaudace plynovodu, vodovodu, kanalizace a komunikací v lokalitě Velký Osek - "Za Humny"

4.4.2008Proběhla kolaudace rozvodů plynu v lokalitě Pečky - "Kandie"

20.3.2008 Prodána poslední parcela v lokalitě Velký Osek - "Za Humny"

10.12.2007Opětovné zahájení prací na stavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Pečky - "Kandie"

22.10.2007 Zahájen záchranný archeologický výzkum v lokalitě Pečky - "Kandie"- přerušení prací po dobu výzkumu

16.10.2007 Poslední 4 volné parcely v lokalitě Velký Osek - "Za Humny"

12.10.2007 V tento den byla zahájena výstavba dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Pečky - "Kandie"

25.9.2007Stavební povolení na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Pečky - Kandie nabylo právní moci.

20.7.2007 V tento den byla zahájena výstavba dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Velký Osek - "Za Humny"

13.7.2007Stavební povolení na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Velký Osek - "Za humny" nabylo právní moci.

2.5.2007 Územní rozhodnutí na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Pečky - "Kandie" nabylo právní moci.

15.3.2007 K dnešnímu dni je rezervováno na akci Velký Osek – „Za Humny“ 13 stavebních parcel

13.3.2007 Zahájení inzerce akce Velký Osek - „Za Humny“ prostřednictvím internetu

9.3.2007 Územní rozhodnutí, pro akci Velký Osek - „Za Humny“, nabylo právní moci

Březen 2007
Příprava akce Pečky - „Kandie“ je ve stadiu územního řízení