Paringstav

Firma

PARINGSTAV, s.r.o.
Chvalovická 1076
289 11 Pečky
+420 321 671 774
info@paringstav.cz

Historie

Společnost PARINGSTAV, s.r.o (dále společnost) byla založena v roce 2004, se sídlem v Pečkách. Hlavní činností společnosti je development, organizace a řízení stavebních projektů a investičních celků, včetně přípravy ekonomického a finančního rozboru. K tomuto účelu společnost sama vyhledává vhodné lokality pro umístění investičních záměrů, případně spolupracuje, jak s vlastníky těchto pozemků, tak s investory. Dále se podílí na realizaci projektů, včetně přípravy projektové dokumentace, provádí stavební a finanční dozor a zastupuje investora při projednávání s dotčenými orgány státní správy. V případě následného prodeje zabezpečuje marketing a jednání s potenciálními klienty.

V roce 2007 společnost přesídlila do nových kancelářských prostor ve zrekonstruovaném objektu v Pečkách.

Společnost v roce 2004 a 2005 zrealizovala svůj investiční záměr výstavbou infrastruktury v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Pečkách. Zóna byla nazvána dle zeměpisného umístění vůči městu „Severozápad“. Tato realizační akce byla rozdělena na dvě etapy, přičemž v první etapě bylo zasíťováno 29 pozemků pro výstavbu rodinných domů a v druhé etapě má být vybudováno zasíťování dalších šestnácti pozemků. Na téměř všech pozemcích první etapy jsou již vybudovány rodinné domy.

V letech 2007 až 2008 společnost současně uskutečnila dva záměry na vybudování stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů vč. kompletních inženýrských sítí, jejichž byla investorem, a to v lokalitách:

1) Pečky – „Kandie“ - 46 stavebních parcel
2) Velký Osek – „Za humny“ - 33 stavebních parcel.

V letech 2008 až 2010 společnost zajišťovala pro jiného investora zpracování projektové dokumentace, vyřízení potřebných povolení a výstavby inženýrských sítí v lokalitě Pečky – Kandie II.etapa, ve které vzniklo 32 stavebních parcel.

V letech 2010 až 2012 společnost vybudovala a byla investorem výstavby inženýrských sítí v lokalitě Vsechlapy „Sad“ (celkem 68 stavebních parcel), kde realizací I.etapy vzniklo 44 stavebních parcel. V současné době probíhá výstavba II.etapy pro 24 stavebních parcel.

Společnost rovněž vykonávala a stále vykonává technický dozor investora při realizaci různých staveb.