Paringstav

Parcely Pečky - lokalita "Kandie", II. etapa

Popis města:

Městem prochází hlavní železniční koridor Praha - Kolín, který umožňuje výbornou dostupnost obou měst vlakem. Do Prahy je též možné se dopravit po dálnici D11, jež prochází přibližně 4 km severně od centra města. Spojení do Nymburka a Poděbrad je zajištěno linkovými autobusy, popřípadě osobní automobilovou dopravou po silnicích první a druhé třídy. Vzdálenost města od Prahy je 48 km (cca 25 min. autem na Černý most po D11, 50 min. vlakem na Masarykovo nádraží), od Kolína 14 km (cca 15 min. autem, 15 min. vlakem), od Poděbrad 10 km (cca 10 min. autem, 20 min. autobusem) a od Nymburka 12 km (cca 15 min. autem, 25 min. autobusem).

Mezi hlavní instituce občanské vybavenosti nacházející se v Pečkách patří základní škola s nově vybudovanou školní jídelnou a družinou, již navštěvují i děti z okolních vesnic. Pro předškolní děti je k dispozici mateřská škola. V městském parku je vybudován sportovní areál, jehož dominantou je fotbalové hřiště. Též je k dispozici hřiště basketbalové, volejbalové, kurty na tenis a nově vybudovaná polyfunkční sportovní hala. Na území města je též k dispozici městská knihovna, ordinace praktických lékařů, dům s pečovatelskou službou, pobočka České spořitelny a samozřejmě městský úřad. Rovněž nechybí ani obchody a základní služby.

Popis místa:

Lokalita Kandie se nachází na jihovýchod od centra města Pečky v návaznosti na stávající zástavbu rodinných domů. V současnosti dokončujeme výstavbu dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Pečky Kandie, v které vznikne 46 parcel pro výstavbu rodinných domů. V návaznosti na jižní hranici této budované lokality navazuje druhá etapa výstavby Pečky Kandie II.etapa. Lokalita je geometrickým plánem rozdělena na 32 pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů. Pozemky se rozprostírají v klidném prostředí, k východu se mírně svažujícím terénu. V blízkosti lokality se nachází městský park s možností sportovního vyžití na různých venkovních sportovištích a ve sportovní hale. Centrum města s obchody, úřady, školou, vlakovým a autobusovým nádražím je vzdáleno přibližně pět minut chůze od lokality. K relaxaci a odpočinku v přírodě je k dispozici rybník s malým lesíkem rozprostírající se cca 150m na východ od hranice lokality.

Lokalita bude vybavena veškerou technickou a dopravní infrastrukturou. Konkrétně se jedná o rozvody splaškové kanalizace, vodovodu, středotlakého plynovodu, elektrických rozvodů vč. trafostanic, rozvodů slaboproudu (kabelová televize, telefon) a veřejného osvětlení včetně veřejného rozhlasu. Lokalita je řešena jako obytná zóna s omezenou rychlostí automobilů na 20km/h a s předností chodců na komunikacích.