Paringstav

Parcely Všechlapy - Sad - II.etapa

Prvním krokem pro koupi pozemku je nezbytné vyplnění formuláře "Žádost o zakoupení pozemku", který je umístěn zde, popř. k vyzvednutí na obecním úřadě ve Všechlapech. Tento vyplněný formulář zašlete na email (poštovní adresu) naši společnosti Paringstav, s.r.o.

Informace o parcele se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybranou parcelu.

-->

ZAMLUVENO - po telefonické domluvě, podržení parcely cca 14 dní, zaslání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

REZERVACE - po podepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní a zaplacení rezervační zálohy cca 3 měsíce do zaplacení celé částky

PRODÁNO - po zaplacení parcely a zapsání do katastru nemovitostí

Přesný postup prodeje pozemků v lokalitě je uveden zde. Pokud máte nějaký dotaz k prodeji pozemků, tak nás prosím kontaktujte.