Paringstav

Pečky - Kandie

Na jaře roku 2006 začala firma vyvíjet aktivity směřující k uskutečnění záměru zasíťování a prodeje 46 parcel pro stavbu rodinných domů v městě Pečky (okres Kolín) v lokalitě Kandie. Lokalita Kandie se nachází na jihovýchod od centra města Pečky v návaznosti na stávající zástavbu rodinných domů. V návaznosti na jižní hranici této budované lokality navazuje druhá etapa výstavby Pečky Kandie II.etapa, která je geometrickým plánem rozdělena na dalších 32 pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů. Pozemky se rozprostírají v klidném prostředí, k východu se mírně svažujícím terénu. V blízkosti lokality se nachází městský park s možností sportovního vyžití na různých venkovních sportovištích a v sportovní hale. Centrum města s obchody, úřady, školou, mateřskou školou, vlakovým a autobusovým nádražím je vzdáleno přibližně pět minut chůze od lokality. K relaxaci a odpočinku v přírodě je k dispozici rybník s malým lesíkem rozprostírající se cca 150m na východ od hranice lokality.

Realizace stavby:

 • gravitační kanalizace s výtlakem
 • dešťová kanalizace (vsakovací tělesa)
 • vodovod
 • plynovod STL
 • elektrorozvody NN vč. trafostanice (VN/NN)
 • telekomunikační rozvody O2
 • veřejné osvětlení a veřejný rozhlas
 • komunikace včetně dopravního značení

Základní chronologické údaje projektu:

2007

 • příprava investičního záměru, vyřešení smluvních vztahů
 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
 • projednání územního řízení, zajištění vydání územního rozhodnutí
 • vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • projednání dokumentace a zajištění stavebního povolení
 • vypracování prováděcí projektové dokumentace
 • zajištění dodavatele stavby
 • zahájení realizace stavby (kanalizace, vodovod, plynovod, komunikace)

2008

 • dokončení výstavby trubních rozvodů a komunikací
 • zahájení výstavby telekomunikačních rozvodů a veřejného osvětlení
 • zahájení výstavby elektrorozvodů (zajišťuje ČEZ)
 • zahájení výstavby rodinných domů majiteli jednotlivých pozemků
 • dokončení výstavby elektrorozvodů
 • kolaudace stavby inženýrských sítí a komunikací