Paringstav

Velký Osek - Za Humny

Na jaře roku 2006 začala firma vyvíjet aktivity směřující k uskutečnění záměru zasíťování a prodeje 35 parcel pro stavbu rodinných domů v obci Velký Osek (okres Kolín) v lokalitě Za Humny. Tato lokalita se nachází na jih od centra obce Velký Osek v návaznosti na stávající zástavbu rodinných domů. Pozemky se rozprostírají nedaleko hlavní silnice vedoucí k cca 3 kilometry vzdálené kolínské průmyslové zóně (TPCA) a dále do centra města Kolína. Od této silnice jsou odděleny pozemky určenými pro komerční výstavbu a vzrostlou zelení. V blízkosti lokality se nachází jezero s možností sportovního vyžití v letních měsících. V současnosti probíhá těžba písku v návaznosti na lokalitu a vzniká tak nová vodní plocha vhodná pro koupání. Do budoucna bude vzniklá vodní plocha sloužit jako oficiální obecní veřejné koupaliště. Výhled z jižních parcel bude skýtat pohled na tuto vodní plochu a již dnes skýtá pohled na panorama města Kolína. Lokalita se nachází v příjemném a klidném prostředí vhodném pro bydlení a nabízí i dostatek míst pro relaxaci a sportovní vyžití.

Realizace stavby:

 • podtlaková kanalizace
 • gravitační kanalizace (vsakovací příkop a jímky)
 • vodovod
 • plynovod STL
 • přeložka VN 22kV
 • elektrorozvody NN vč. trafostanice (VN/NN)
 • telekomunikační rozvody O2
 • veřejné osvětlení a obecní rozhlas
 • komunikace (asfaltové a zámková dlažba) včetně dopravního značení

Základní chronologické údaje projektu:

2006

 • příprava investičního záměru, vyřešení smluvních vztahů
 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení

2007

 • projednání územního řízení, zajištění vydání územního rozhodnutí
 • vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • projednání dokumentace a zajištění stavebního povolení
 • vypracování prováděcí projektové dokumentace
 • zajištění dodavatele stavby
 • zahájení realizace stavby (kanalizace, vodovod, plynovod, komunikace)
 • dokončení výstavby trubních rozvodů a komunikací
 • zahájení výstavby rodinných domů majiteli jednotlivých pozemků

2008

 • zahájení výstavby telekomunikačních rozvodů a veřejného osvětlení
 • prodány všechny pozemky budoucím majitelům
 • zahájení výstavby elektrorozvodů (zajišťuje ČEZ)
 • začátkem srpna se první majitelé pozemků nastěhovali do nových rodinných domů
 • dokončení výstavby elektrorozvodů vč. přeložky VN

Fotografie: