Paringstav

Pečky - Severozápad

V průběhu let 2004 a 2005 firma zrealizovala svůj vlastní developerský projekt zaměřený na výstavbu rodinných domů v Pečkách. Na podzim roku 2004 nechala zpracovat projekt na vybudování dopravní a technické infrastruktury v lokalitě "Pečky - severozápad" pro výstavbu rodinných domů, zajistila stavební povolení, výběr dodavatelské firmy a činila technický dozor v průběhu stavby. Realizace probíhala postupně po jednotlivých částech během roku 2005.

V lokalitě Pečky - severozápad je geometrickým plánem odděleno 45 stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů. Realizace inženýrských sítí byla rozdělena do dvou etap. V první etapě byla zrealizována dopravní a technická infrastruktura pro 29 stavebních pozemků a v druhé etapě bude zrealizováno zasíťování pro dalších 16 pozemků. Realizace druhé etapy je naplánována na příští rok.

V první etapě je již několik rodinných domů dokončeno, některé jsou ve fázi stavby a některé jsou prozatím připravované. Všechny pozemky byly prodány dlouho před dokončením výstavby inženýrských sítí.