Paringstav

Všechlapy - Sad

Na jaře roku 2010 začala firma vyvíjet aktivity směřující k uskutečnění záměru zasíťování a prodeje 68 parcel pro stavbu rodinných domů v obci Všechlapy (okres Nymburk) v lokalitě Sad. Tato lokalita se nachází na sever od centra obce Všechlapy v návaznosti na stávající zástavbu rodinných domů. Pozemky jsou ze západní strany ohraničeny komunikací I/38 (Nymburk – Mladá Boleslav), ze severní strany jsou pozemky ohraničeny pásem zeleně, ukončeným železniční tratí. Z východní strany přiléhá k pozemkům biokoridor rozprostírající se podél vodoteče „Klobuš„. Jižní částí pozemky přiléhají z části ke stávající zástavbě a z části k fotbalovému hřišti. Lokalita se nachází v příjemném a klidném prostředí k východu se mírně svažujícím terénu vhodném pro bydlení a nabízí i dostatek míst pro relaxaci a sportovní vyžití.

Realizace stavby:

 • gravitační kanalizace s výtlakem
 • dešťová kanalizace (vsakovací tělesa)
 • vodovod
 • plynovod STL
 • elektrorozvody NN vč. trafostanice (VN/NN)
 • telekomunikační rozvody O2
 • veřejné osvětlení a obecní rozhlas
 • komunikace včetně dopravního značení

Základní chronologické údaje projektu:

2010

 • příprava investičního záměru, vyřešení smluvních vztahů
 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
 • projednání územního řízení, zajištění vydání územního rozhodnutí
 • vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení

2011

 • projednání dokumentace a zajištění stavebního povolení
 • vypracování prováděcí projektové dokumentace
 • zajištění dodavatele stavby
 • zahájení realizace stavby (kanalizace, vodovod, plynovod, komunikace)
 • dokončení výstavby trubních rozvodů a komunikací
 • zahájení výstavby telekomunikačních rozvodů a veřejného osvětlení
 • zahájení výstavby elektrorozvodů (zajišťuje ČEZ)
 • zahájení výstavby rodinných domů majiteli jednotlivých pozemků

2012 - 2013

 • dokončení výstavby elektrorozvodů
 • kolaudace stavby inženýrských sítí a komunikací